‘Designers write’: call voor essays geopend

Dat we zo niet verder kunnen is nu wel duidelijk. Ecologische ineenstorting, economische ongelijkheid, neokoloniale uitbuiting in lagelonenlanden en dan ook nog een pandemie — de wereld is in de ban van schandalen en crises. En elk van die problemen heeft een relatie met het ontwerpveld. De nieuwe podcast Designers write nodigt (schrijvende) ontwerpers uit hun visie hierop te geven in een essay van maximaal 800 woorden en hierover in gesprek te gaan.

In de driedelige podcast Designers write, die ik organiseer samen met Designplatform Rotterdam, worden in totaal zes nieuwe essays aan reflectie onderworpen. De auteurs van de geselecteerde essays lezen hun tekst voor en discussiëren over de inhoud van de tekst en de implicaties ervan voor de toekomst van het ontwerpvak. De teksten zullen ook gepubliceerd worden op de website bij de podcast. We zoeken vooral naar prikkelende en scherpe teksten die een systemische kijk op de problematiek geven. Deadline voor inzending is maandag 24 mei. 

Selectie van de essays, evenals kritische reflectie op de teksten tijdens de podcast, is in handen van de tekstcuratoren Aminata Cairo (https://aminatacairo.com), Florian Cramer (http://floriancramer.nl) en Marjanne van Helvert (https://www.dirty-design.net). Dit gebeurt allemaal in samenspraak met en ondersteund door mij als hoofdcurator en kwartiermaker Jeroen Deckers (https://www.designplatformrotterdam.nl/about).

Voor het geselecteerde essay en deelname aan de podcastaflevering is een vergoeding beschikbaar. Criteria en procedure zijn hier te lezen: https://designerswrite.org/nieuws/open-call-voor-essays/

Designers write wordt ondersteund met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.